210607_SITEC-Katalog-deutsch

SI-TEC staat voor veiligheid

Stel je de volgende situatie voor: Timmerlieden in opleiding moeten eerst een machinecursus afronden voordat ze zonder toezicht houtbewerkingsmachines mogen gebruiken. Daar is een goede reden voor, want er kan veel gebeuren en misgaan tijdens het gebruik. Als onderdeel van deze machinecursus krijgen de timmermansleerlingen een boekje waarin verschillende machines en hun gebruik worden beschreven. In dit boekje zijn voor elke machine pagina’s opgenomen waarop de gevaren en mogelijke ongelukken worden getoond.

Om dergelijke situaties te voorkomen, verkoopt HOKUBEMA de zogenaamde SI-TEC producten. SI-TEC staat voor veiligheidstechnologie en is ontwikkeld voor meer arbeidsveiligheid voor werknemers en klanten. Om de arbeidsveiligheid in het bedrijf te verbeteren, kunnen bestaande machines worden uitgerust met eenvoudige producten en uitgebreide accessoires zoals frees- en verstekaanslagen, schaafafschermingen of beschermkappen.

Een innovatieve manier om meer veiligheid in het bedrijf te garanderen is de speciale innovatie van machine toegangscontroleop RFID-basis. Een eenvoudige en kosteneffectieve oplossing voor betrouwbare toegangscontrole tot machines, die ervoor zorgt dat alleen bevoegde personen bepaalde machines mogen bedienen. Dit werkt als volgt: Elk teamlid krijgt een RFID-chip waarop de autorisaties voor de machines zijn opgeslagen. Dit betekent dat een teamlid alleen de machines kan inschakelen die hij of zij mag bedienen. Dit komt omdat elke machine een elektronisch sleutelsysteem heeft dat de gegevens op de chip herkent.

HOKUBEMA richt zich niet alleen op veiligheid aan de machine, maar ook op de gezondheid van de werknemers. Wist je dat ongeveer 40% van de aandoeningen aan het bewegingsapparaat wordt veroorzaakt door een verkeerde houding bij het traag dragen en tillen van zware voorwerpen? Veel voorkomende gevolgen zijn rugproblemen en hernia’s, die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid en verloren dagen. Om dit te voorkomen vertrouwt HOKUBEMA op gezondheidsbevorderende hulpmiddelen voor ambachtslieden met producten van Reinhold Beck Maschinenbau GmbH. Ergonomie en het gebruik van hefhulpmiddelen maken een groot deel uit van het productassortiment van Beck Maschinenbau. Afhankelijk van het ontwerp kunnen hefapparaten en werktafels worden gebruikt om lasten tot 10.000 kg te heffen en te transporteren.

Allround, veelzijdige maatregelen ter bevordering van veiligheid en gezondheid op het werk die uw dagelijkse werk veiliger en gemakkelijker maken. Profiteer van de mogelijkheden in uw bedrijf.